سفارش دهید22870521-309126542314 - 09122587831info@nchemicalgroup.com
cialis price usa go generic cialis source
coupon for prescriptions new prescription coupon prescription savings card
cialis coupon 2015 mha.dk coupon for prescription
cialis coupon cialis sample coupon cialis coupon codes
prescription coupon go cialis discount coupons
cialis 20mg allied.edu cialis 5 mg
plendil 5 mg pret open plendil 5 mg prospect
levitra cialis ibrahimbayir.com.tr levitra dosage


مدل محصول :

پلی‌یورتان ها

مواد اولیه صنایع پلی یورتان (PU)

پلی ال و ایزوسیانات

پلي يول (Polyol) و تولوئن دي ايزوسيانات يا TDI و ایزوسیانات ها ( MDI)

نام محصولات : 

·   TDI - تی دی آی - پلی ال 10% - پلی ال 43%  - پلی ال 25%  - پلی ال معمولی مخصوص تولید فوم گرم اسفنج ابرگرم  برای مبلمان و غیره

·        MDI - ام دی آی پلی ال مخصوص تولید فوم سرد و فوم صندلی

·   MDI - ام دی آی پلی ال مخصوص تولید فوم رجید یا فوم سخت برای تولید انواع فوم های پلی یورتان پانل های دیواری و سقفی و فوم های سخت پلی یورتان در صنایع برودتی و یخچالی

·        مواد اولیه فوم گرم و اسفنج و ابر و فوم سرد Flexible , Rijid

مواد اولیه پلی یورتان ها

در بررسی کلی مواد اولیه تولید پلی یورتان ها می توان از دی ایزوسیانات ها، پلی اُل ها، افزاینده زنجیرها و ترکیبات الی فلزی نام برد. در این مطلب به بررسی مختصر این مواد اولیه می پردازیم.

 

پلی یول (Polyol) یا پلی ال :

نوعی الکل است که دارای گروه های متعدد هیدروکسیل (OH) و دارای هیدروژن فعال می باشد و به دو گروه اصلی قابل استفاده در مواد غذایی و مواد پلیمری تقسیم می شود.

پلی ال ها به دو دسته پلی اتر و پلی استر تقسیم می شوند.

پلی یول (Polyol) با داشتن گروه های تابع هیدروکسیل  ( OH )  که دارای هیدروژن فعال هستند ، قابلیت ایجاد واکنش های آلی را دارا می باشـد. یک مولکول با یک گروه هیدروکسیل (OH) دو تایی Diol  و با سه تایی Triol  و با چهار تایی Tetrol  نامیده می شود.

به طور کلی پلی ال ها به زنجیر پلیمری اطلاق می شود که دارای دو یا چند گروه هیدروکسیل (OH) می باشند. معمولا در تولید پلی یورتان ها از دو نوع پلی ال پلی استری و پلی ال پلی اتری استفاده می شود. نوع پلی ال بکار رفته در پلی یورتان ها تعیین کننده خواص نهایی آن ها می باشد. معمولا پلی ال های بکار رفته در تولید پلی یورتان ها دارای وزن ملکولی مابین ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ می باشند که بسته به خواص نهایی مورد انتظار از پلی ویرتان، انتخاب می شوند.

 

استفاده اصلی پلی یول پلیمریک (Polymeric Polyols) ایجاد واکنش آلی به منظور تولید دیگر پلیمرها می باشد. آنها می توانند با ایزو سیانات ها ترکیب و تولید پولی یوروتان کنند.

واکنش پلی یورتان ها

پلی یول  10% :

پلی یول  10% با پایه پلی اتر به نحوی طراحی و تولید می شود که در آن بین  10 تا 13 درصد مخلوطی از مواد کوپلیمری بکار برده می شود.

این مواد کوپلیمری موجب سفتی و مقاومت بیشتر در ابر و اسفنج تولیدی با این پلی یول در برابر فشار و بارگذاری می گردد.

پلی یول  10% ممکن است با سایر پلی یول ها ، مانند پلی یول معمولی یا  پلی یول  43%  مخلوط شود تا ابر و اسفنج مورد دلخواه را بدست دهد.

 

پلی یول  43% :

پلی یول  43% با پایه پلی اتر به نحوی طراحی و تولید می شود که در آن بین 43 تا 45 درصد مخلوطی از مواد کوپلیمری بکار برده می شود.

این مواد کوپلیمری موجب سفتی و مقاومت زیاد و قابل ملاحظه ای در ابر و اسفنج تولیدی با این پلی یول در برابر فشار و بارگذاری می گردد.

پلی یول  43% ممکن است با سایر پلی یول ها ، مانند پلی یول معمولی یا  پلی یول  10%  مخلوط شود تا ابر و اسفنج مورد دلخواه را بدست دهد.

اصولاً این پلی یول برای تولید ابر و اسفنج به صورت بلوک مجزا یا پیوسته بکار برده می شود. ابر و اسفنج تولیدی با فقط پلی یول 43% معمولاً برای محصولاتی که در معرض فشار و بارگذاری زیاد قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

دانسیته بالاتر و مقاومت و سفتی در برابر فشار بیشتر در مقایسه با ابر و اسفنج تولیدی با پلی یول معمولی و یا 10%  از خواص و مزیت های این نوع پلی یول می باشد.

پلی ال های پلی استری (Polyester Polyols):

پلی استرها زنجیرهای ملکولی با وزن ملکولی بالا هستند که در زنجیران ها گروه استری تکرار می شود و از واکنش یک اسید کربوکسیلیک دوعاملی با یک الکل دوعاملی حاصل می شوند.

پلی استرهای مورد استفاده در صنایع پلی یورتان به روش های مختلفی تهیه می شوند که مهمترین آن ها عبارتند از روش پلی استریفیکاسیونی و پلی کاپرولاکتونی.

پلی ال های پلی اتری (Polyether Polyols):

این نوع پلی ال ها معمولا از واکنش پلیمریزاسیونی گروه اپوکسیدالکلین اسید در مجاورت کاتالیست های بازی مانند هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم تولید می شوند. پلی اتر پلی ال ها بسته به روش تهیه آن ها دو عاملی یا سه عاملی می باشند.

افزاینده زنجیرها (Chain Extenders):

افزاینده زنجیرها به دو گروه دی ال ها و دی آمین های آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم بندی می شوند. افزاینده زنجیرها به منظور طویل تر کردن زنجیر سخت پلی یورتان ها، افزایش چگالی پیوند های هیدروژنی و تنظیم وزن ملکولی زنجیرهای پلی یورتانی به کار برده می شوند.

قابل ذکر است که پلی یورتان هایی که در آن ها افزاینده زنجیر آلیفاتیک بکار رفته نسبت به پلی یورتان هایی که در آنها افزاینده زنجیر آروماتیک بکار گرفته شده، نرم تر می باشند.

موردی جهت نمایش یافت نشد.