ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل چیست؟

از دیدگاه علم شیمی، به هر ماده ای که گروه عاملی OH متصل به کربن داشته باشد، الکل اطلاق می­ شود. ایزوپروپیل الکل همانند سایر الکل­ ها از ترکیبات شیمیایی از جمله کربن، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده است که دارای فرمول مولکولی C3H7OH می ­باشد. از آن­جا که ایزوپروپیل برای ساخت مواد شیمیایی کشاورزی، دارویی، …

ایزوپروپیل الکل چیست؟ ادامه »