آنالیز آب اکسیژنه

آنالیز آب اکسیژنه

آنالیز آب اکسیژنه

Test method Specification Unit Analysis
ISIRI3239 min.35 % W/W Assay
ISIRI3239 < 0.04 % Residue on Evapiration
ISIRI3239 1.1281 g/m Density
ISIRI3239 < 0.03 % (Acidity (as H3So4
ISIRI3239 > 98 % Stability
ISIRI3239 < 1 ppm Iron
ISIRI3239 < 5 ppm Heavy metals aspb

به این نوشته امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.