مقالات

ایزوپروپیل الکل در صنعت چاپ

ایزوپروپیل الکل در صنعت چاپ

ایزوپروپیل الکل که با مخفف IPA شناخته شده است، یک ترکیب شیمیایی با فرمول C3H8O1 است. ایزوپروپیل الکل کوچکترین عضو الکل های نوع دوم است.که به

[ ادامه ]
حمل و نقل ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل و حمل و نقل آن

ایزوپروپیل الکل یک ترکیب آلی است که با اسامی همچون ۲-پروپانول، ایزوپروپانول و پروپان-۲-ال مشهور و شناخته شده است. IPA، کاربرد زیادی در از بین بردن

[ ادامه ]
ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل چیست؟

از دیدگاه علم شیمی، به هر ماده ای که گروه عاملی OH متصل به کربن داشته باشد، الکل اطلاق می­ شود. ایزوپروپیل الکل همانند سایر الکل­

[ ادامه ]