مقالات

آنالیز استون

آنالیز استون

آنالیز استون  Clear Liquid Appearance 99.7 min Purity , Pt/Co 5 Max Color , Pt/Co 0.3 Max % Water content , Wt 0.790-0.793 Specific gravity 20/20

[ ادامه ]
آب اکسیژنه دگوسا

آب اکسیژنه دگوسا

آب اکسیژنه دگوسا چیست ؟ هیدروژن پراکسید که با نام آب اکسیژنه شناخته شده است. ساده ترین پراکسید با فرمول شیمیایی H2O2 می باشد. که به

[ ادامه ]