آنالیز دی متیل فرمامید | آنالیز دی ام اف

آنالیز دی ام اف

آنالیز دی ام اف

RESULTS SPECIFICATION ITEM
5 10 Pt-Co chrominance
1 10 Dimethylamine ppm
2 26 Formic acide ppm
7.0 6.5 – 8.0 PH : 25 0 C 20 %Aqueous solution
0.14 10 Electric conductivity : 25 0 C 20 % Aqueous solution , us
1.06 500 Moisture ppm
0.005 0.05 Fe ppm
2 20 Methanel ppm
38 500 Heavy compoment (dimethyl Acetamide) ppm
99.95 99.9 DMF %
0.84cP 0.84cP Viscosty @20 0 C (S=0.49 Btu/Ib-deg.F)
به این نوشته امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.